• BIST 102.094
 • Altın 228,239
 • Dolar 5,3208
 • Euro 6,0256
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 8 °C
 • Yozgat 8 °C
 • İzmir 16 °C
 • Adana 16 °C
 • Bursa 10 °C

ATALAY'DAN İTİRAF: G.KURMAY'A YOL HARİTASINI GÖNDERMEDİK....

ATALAY'DAN İTİRAF: G.KURMAY'A YOL HARİTASINI GÖNDERMEDİK....
İMRALI,KANDİL VE AKP YOL HARİTASINI BİNLERCE ŞEHİT VEREN EN SON TSK DUYACAK GİBİ...!ATALAY'DAN İTİRAF: G.KURMAY'A YOL HARİTASINI GÖNDERMEDİK....Genelkurmay...
beşir atalay, çözüm süreci, necdet özel, genelkurmay başkanı, pkk, öcalan, imralı

İMRALI,KANDİL VE AKP YOL HARİTASINI BİNLERCE ŞEHİT VEREN EN SON TSK DUYACAK GİBİ...!

ATALAY'DAN İTİRAF: G.KURMAY'A YOL HARİTASINI GÖNDERMEDİK....

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, Çözüm Sürecine ilişkin yol haritasını bilmiyoruz, bize gönderilmedi demişti. AKP'li Beşir Atalay o sözü doğruladı: Evet göndermedik...

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Par­ti Söz­cü­sü Be­şir Ata­lay, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da gü­de­me iliş­kin açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. Ata­lay, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı  Or­ge­ne­ral Nec­det Özel'in "Çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz" söz­le­ri­ni, "Yol ha­ri­ta­mız he­nüz bit­me­di. Bit­ti­ğin­de bü­tün ku­rum­la­rı­mız­la pay­la­şı­la­cak" açık­la­ma­sıy­la doğ­ru­la­dı. 1 EKİM'DEN ÖN­CE OL­MA­LI Çö­züm sü­re­cin­de yol ha­ri­ta­sı­nın ne za­man açık­la­na­ca­ğı yö­nün­de­ki so­ru­ya ya­nıt ve­ren Ata­lay, sü­re­ci Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun üst­len­me­si­nin bu ko­nu­ya ve­ri­len öne­mi gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti. Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç ile her haf­ta bir ara­ya ge­le­cek­le­ri­ni kay­de­den Ata­lay, "Çö­züm sü­re­ciy­le il­gi­li atı­la­bi­le­cek en ile­ri adım, TBMM'den bir ya­sa­nın çık­ma­sıy­dı. Ve bu ya­sa çık­tı. Tür­ki­ye, çö­züm sü­re­ci­ne ne ka­dar önem ver­di­ği­ni gös­ter­miş ol­du. Yet­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu'nda­dır. Yol ha­ri­ta­sı ça­lış­ma­sı de­vam edi­yor. O bi­te­cek. Mec­lis açıl­ma­dan bir tak­vim açık­la­nır­sa iyi ola­cak­tır. 1 Ekim'den ön­ce Ey­lül so­nu­na ka­dar bir yol ha­ri­ta­sı çı­ka­rı­la­bi­lir­se iyi ola­cak. Ben bu­ra­da hiç­bir ak­sa­ma gör­mü­yo­rum” de­di. DEMİRTAŞ’IN DÜŞÜNCESİ Bugün'ün haberine göre;Ata­lay'a, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel'in 30 Ağus­tos re­sep­si­yo­nun­da yap­tı­ğı "Çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­miz aşı­lır­sa ge­re­ği­ni ya­pa­rız" açık­la­ma­sı da so­rul­du. Ata­lay, "Hü­kü­met söz­cü­müz ge­rek­li açık­la­ma­yı yap­tı. Yol ha­ri­ta­sı he­nüz bit­me­di, üze­rin­de ça­lı­şı­lı­yor. Bi­tin­ce bü­tün ku­rum­la­rı­mız­la pay­la­şı­la­cak"  di­ye ko­nuş­tu. Ata­lay, HDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş'ın "IŞİD ile sa­va­şan PKK'ya si­lah ve­re­bi­lir" açık­la­ma­sı­nın so­rul­ma­sı­na üze­ri­ne de "Öy­le bir şey Sa­yın De­mir­taş'ın bir dü­şün­ce­si­dir? Be­nim faz­la bu­na uzun ce­vap ver­me­me ge­rek yok" de­di.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.