MHP'li Kalaycı: Zafer Cumhurbaşkanımızın, zafer Cumhur İttifakının

MHP'li Kalaycı: Zafer Cumhurbaşkanımızın, zafer Cumhur İttifakının

TBMM'de asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını da içeren kanun teklifi görüşülürken, MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı konuştu. Kalaycı, asgari ücretten verginin kaldırılmasını tarihi bir reform olarak niteledi. Mustafa Kalaycı "Zafer Cumhurbaşkanımızındır, zafer Cumhur İttifakı'nındır." dedi.

TBMM'de asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını da içeren kanun teklifi görüşülürken, MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı konuştu. Kalaycı, asgari ücretten verginin kaldırılmasını tarihi bir reform olarak niteledi. Mustafa Kalaycı "Zafer Cumhurbaşkanımızındır, zafer Cumhur İttifakı'nındır, zafer işçi ve işveren sendikalarımızındır." dedi.

İşte Kalaycı'nın o konuşması...

Bilindiği üzere, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret konusunda işçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonunun üçlü mutabakatta aldığı kararın ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle asgari ücrette tarihi bir artış sağlanmış, net asgari ücret yüzde 50,4 artırılarak 4.253 lira 40 kuruşa yükseltilmiştir. Ayrıca, asgari ücretten vergi alınmaması ve tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar kısmından gelir ve damga vergilerinin kaldırılması konusunda da tarihi mutabakat sağlanmıştır. Asgari ücrette enflasyonun çok üzerinde bir zam belirlenmesi ve vergi alınmaması kararı hayat pahalılığından dolayı zor günler geçiren, ekonomik zorluklara direnen başta asgari ücretliler olmak üzere, tüm çalışanları memnun etmiş, yüreklere su serpmiştir.

Zafer Cumhurbaşkanımızındır

Zafer Cumhurbaşkanımızındır, zafer Cumhur İttifakı'nındır, zafer işçi ve işveren sendikalarımızındır.

Asgari ücrette sağlanan artıştan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, işçi ve işveren sendikalarımıza ve bakanlıklarımızın çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Kanun teklifinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleriyle asgari ücret ve ücret gerilerinin asgari ücret kadar kısmı gelir vergisinden istisna edilmekte, asgari geçim indirimi kaldırılmakta ve asgari ücrete damga vergisi istisnası getirilmektedir.

Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisinin kaldırılması işverenlerin istihdam maliyetindeki artışı da kısmen azaltmakta olup bekâr bir asgari ücretliye ödenecek net asgari ücret yüzde 50,4 artarken brüt asgari ücrette ve işveren maliyetindeki artış yüzde 39,9 düzeyindedir.

tarihî bir reform

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla tarihî bir reforma imza atılmaktadır. Dolayısıyla bu kanun teklifi tarihî bir nitelik taşımaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisinin yıllardır dile getirdiği "asgari ücretten vergi alınmaması ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması" görüşü karşılığını bulmakta ve seçim beyannamelerimizdeki bir taahhüdümüz daha yerine gelmektedir.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması tüm çalışanlara maaş artışı olarak yansıyacaktır.

Ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması sonucu kamu çalışanlarının ve asgari ücret üzerinde ücret alan işçilerin net ücretlerinde, bekâr olanlar için 300 lira düzeyinde artış bulunmaktadır.

Diğer yandan, bütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapılacağı, emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşının daha yukarılarda olmak üzere kademeli bir şekilde ele alınacağı, memurlara enflasyon üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız tarafından açıklanmıştır.

Kamu çalışanları ve emeklilerinin mali ve sosyal hakları toplu sözleşmeyle belirlenmektedir.

Buna göre, aylıklar, 2022 yılının Ocak ayında yüzde 5, Temmuz ayında yüzde 7 oranında artırılacak, ayrıca önceki altı aylık enflasyona göre enflasyon farkı verilmesi söz konusu olacaktır.

Kamu çalışanlarına ek zam ve refah payı verilmeli, ayrıca 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmada da ek gösterge sistemi bütün memurları kapsamalı ve dengesizlikler giderilmelidir.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıkları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'u uyarınca 2022 yılı Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon oranında artırılacaktır.

Emeklilerin aylıkları enflasyonun üzerinde ve geçimlerini sağlayabileceği düzeyde arttırılmalı, emekli aylıklarından kesilen katılma payları kaldırılmalıdır, ayrıca aynı şartları taşımakla birlikte farklı zamanlarda bağlanan emekli aylıkları arasında oluşan farklılıklar giderilmeli, dengeye getirilmelidir.

Emekli Aylıklarının İyileştirilmesi

Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarının iyileştirilmesi konusunda alınacak her kararın yanında, emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi sevindirecek her teklifin arkasındayız, destekçisiyiz. 

Değerli milletvekilleri, asgari ücret artışı başta işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, güvenlik korucularının ve sosyal güvencesi olmayan muhalif gazilerin aylıkları olmak üzere, birçok kesimin gelirini de aynı oranda artıracaktır.

Yine, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının "1/3"ünden az olanlara bağlanan 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarıyla, yine hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının "2/3"ünden daha az olanlara ödenen engelli bakım ücretinden yararlanacakların kapsamı genişlemektedir. Esasen engellilerin muhtaçlık durumlarının belirlenmesinde, engellilerin aile gelirleri yerine kendi gelirlerinin esas alınması daha doğru olacaktır.

Güvenlik korucuları

Güvenlik korucularımızın aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi hâlinde aradaki fark tazminat olarak ödenmektedir. Kahraman güvenlik korucularımızın kendilerine özgü kanun çıkarılması, en düşük devlet memuru aylığı, emekli ikramiyesi alabilmeleri ve harcırahlarının artırılması konusunda talepleri bulunmaktadır. Bu konuda çıkarılacak kanunla statülerinin belirlenmesi uygun olacaktır.

Net asgari ücretteki artış, sosyal güvencesi olmayan muharip gazilerimizin aylıklarını da aynı oranda artıracaktır ancak sosyal güvencesi olan gazilerimize bağlanan aylıkla olan aradaki fark daha da büyüyecektir.

Zira 1005 sayılı Kanun'da muharip gazilerimizden sosyal güvencesi olmayanlara net asgari ücret, sosyal güvencesi olanlara 5750 gösterge rakam üzerinden şeref aylığı bağlanması düzenlenmiştir.

Muharip gazilerimize bağlanan şeref aylığının farklılaştırılması asla kabul edilemez olup yıllardır Kore ve Kıbrıs gazilerimizi üzmektedir.

1005 sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak Kore ve Kıbrıs gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda şeref aylığı bağlanmalı, ayrıca bazı hak ve imkânlar onlara da sağlanmalıdır.

Şehitlerimizin emaneti

Şehitlerimizin emaneti ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak, devlet ve millet olarak vazifemizdir, yaşadıkları sorunlar giderilmelidir.

Gazilerin ortez ve protezleri için Sağlık Uygulama Tebliği limitleri güncellenmeli, şehit aileleri ve gazilerden özel hastaneler dâhil sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmamalı, bir defaya mahsus ÖTV'siz araç alma imkânı tüm gazilerimize verilmelidir.

Ayrıca, terörle mücadelede büyük kahramanlık gösteren, yaralanmalarına rağmen mevzuata göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamamış olanlara onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik unvanı ve madalyası verilmeli; istihdam ve diğer haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

Asgari ücret artışından dolayı başta BAĞ-KUR primleri ve genel sağlık sigortası primleri ile idari para cezaları olmak üzere asgari ücrete endeksli birçok yükümlülük önemli oranda artmaktadır.

Esnafın ve çiftçinin SGK prim yükü mutlaka hafifletilmeli

Esnafın ve çiftçinin SGK prim yükü mutlaka hafifletilmeli, esnaf ve çiftçinin BAĞ-KUR primlerinde indirim yapılmalıdır.

Vergi ve oda kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafımıza ve çiftçimize geçmiş hizmetleri borçlanabilme hakkı tanınmalıdır. Ayrıca, AVM ve büyük market zincirlerinin şube açmaları acilen kurallara bağlanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çiftçimize kuraklık desteği ödemesinin bu ay yapılacağı müjdesinin ardından Sayın Tarım Bakanımız da geçen hafta çiftçilerin hesaplarına gönderildiğini açıklamıştır.

Tarım desteklerinden kesilen 4 milyar liralık vergilerin iadesi ve tohum desteği ödemeleri de çiftçimizin hesaplarına hızla yatırılmalıdır.

Çiftçimize mutlaka gübre temin edilmeli

Çiftçimize mutlaka gübre temin edilmeli, gübre ve yem destekleri daha da artırılmalı; tarımsal sulamada kullanılan elektrik için mesken tarifesi uygulanmalıdır. Ayrıca, çiftçimize haciz uygulamaları durdurulmalı, tarımsal kredi borçları uzun vadeli ve uygun şartlarda yapılandırılmalıdır.

Değerli milletvekilleri, kanun teklifinde yer alan diğer düzenlemeler şu şekildedir: Teklifin 1'inci maddesinde konutların çatı veya cephelerinde kurulan elektrik üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kilovat olması şartı 20 kilovat olarak yeniden belirlenmektedir. Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik şirketine satılması durumunda vergi muafiyetinden yararlanılmaktadır.

Teklifin 5'inci maddesinde Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayi Başkanlığınca yürütülen savunma sanayi projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV'den müstesna tutulmaktadır.

Teklifin 6'ncı maddesinde BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini öngörülmektedir.

Enerji kaynaklarının fiyatları uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Geçen yıl kasım ayında 43 dolar olan Brent petrol fiyatı bu yıl 86 doları görmüş, hâlen 74 dolar düzeyindedir.

doğal gazda maliyetin yaklaşık dörtte 3'ünü devlet üstlendi

Doğal gaz fiyatları ise Avrupa piyasasında 150 dolardan 1.500 dolar düzeyine çıkarak 10 kata varan artış yaşanmıştır. Doğal gazın yurt içi satış fiyatı seviyesi alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa koşulları, başta hane halkı olmak üzere tüketicilerin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu işletmesinin finansal görünümünün de dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte, gerekli fiyat artışı kısmi olarak yansıtılabilmektedir.

Dolayısıyla, doğal gazda maliyetin yaklaşık dörtte 3'ünü devlet üstlenmiş, doğal gaz fiyat artışlarında konutlar ve küçük ticari işletmeler hariç tutulmuştur. Bu durum ise BOTAŞ'ın finansal durumunu olumsuz etkilemiş ve nakit yönetimini zorlaştırmıştır.

Teklifin 7'nci maddesinde aynen özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda da yapıldığı üzere, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine ödenek eklenebilmesi düzenlenmektedir.

Yıl sonuna kadar eklenebilecek ödenek tutarı, bütçe kanununda yer alan gelir tahmini üzerinden gerçekleşen gelir fazlasıyla sınırlandırılmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, ödeme yapılacak kamu idareleri ve ödeme tutarları ana hatları itibarıyla açıklanmıştır.

kefalet senetlerinin elektronik ihalelerde kullanılabilmesi

Teklifin 8'inci maddesinde, Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle, bu kefalet senetlerinin elektronik ihalelerde kullanılabilmesi imkânı verilmektedir.

Teklifin 9 ve 10'uncu maddelerinde, belediyelerin, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hak kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmelerinin yasal altyapısı oluşturulmaktadır.

Hâlihazırda sadece büyükşehir belediyelerinin ve sadece taşıma birlik veya kooperatiflerine, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilmesi düzenlenmiştir.

Yapılan değişiklikle bütün belediyeler kapsama alınmış ve izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten tüm gerçek ve tüzel kişilere belediyelerin gelir desteği ödemesi yapabilmeleri imkânı verilmiştir.

Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmalar nedeniyle nakliyeci esnafımızın yüklendiği külfetin azaltılması amacıyla gelir desteği ödemesi mutlaka artırılmalı, ilgili bakanlık bütçelerine bu amaçla ödenek konulmalıdır.

Ayrıca, tüm nakliyeci esnafımız, akaryakıt desteği verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir.

Teklifin 11'inci maddesinde ise kamu üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği hastanelerinin sağlık hizmet bedeliyle ilgili, 2021 yılı başında belirlenen sözleşme bedelinin altında kalan kısmının alınmaması düzenlenmektedir.

Cumhurbaşkanımız peş peşe müjdeler veriyor

Değerli milletvekilleri, son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız peş peşe müjdeler vermektedir. Önceki gün, üniversite öğrencilerimize verdiği müjdeyle, burs ve kredi tutarı yüzde 30,8 oranında artışla lisans öğrencileri için 850 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1.700 liraya, doktora öğrencileri için 2.550 liraya yükseltilmiştir. Bugün de mesleki eğitim konusunda iki müjde vermiştir.

Birincisi, öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünün kaldırılması; ikincisi ise mesleki eğitim merkezlerinin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin ücretlerinin asgari ücretin üçte 1'inden asgari ücretin yarısına yükseltilmesidir.

Bu müjdelerin üniversite öğrencisi gençlerimize ve mesleki eğitimdeki öğrencilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Enflasyonla mücadeleye, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmaya devam edileceğine ve vatandaşlarımızın gelirlerinde artış sağlayacak, mali yüklerini azaltacak yeni kararlar alınacağına inanıyoruz.

Ekonomik Önlem Paketi

Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki gün duyurduğu Ekonomik Önlem Paketi'yle ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek çok önemli tedbirler açıklanmıştır.

Ekonomik Önlem Paketi hemen amacına ulaşmış, anında karşılığını bulmuş, döviz kurları yüksek oranda ve tepetaklak düşmüştür. Döviz artışına dayalı fiyat artışlarının da geri alınması gerektiğinden bu konu titizlikle takip edilmelidir.

Döviz kurlarında yaşanan oynaklıkların temelsiz olduğunu, dövizdeki tırmanışın ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını söylemiştik, nitekim kurdaki artışın büyük kısmının köpük olduğu, hatta müsilaj olduğu ortaya çıkmıştır. Aziz milletimiz müsterih olsun, Türk devleti her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedirdir.

Türkiye, bir yandan pandemiyle ve pandemi kaynaklı sorunlarla, bir yandan terörle başarılı bir mücadele verirken diğer yandan da maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin sağladığı imkânlarla alınan etkili tedbirler sayesinde boşa çıkarmaktadır.

Cumhur İttifakı geleceği inşa edecek

Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kötü sözlerden, karanlık emellerden fedakârca koruyacak, milletimizle bir ve bütün hâlinde geleceği inşa edecektir. 

Bizim ana gayemiz lider ülke Türkiye hedefine ulaşmak, Türk dünyasının, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye'yi küresel bir güç hâline getirmek, tarihin tekerrürünü sağlamaktır. Kim ne derse desin, Türkiye Cumhurbaşkanlığı
32hükûmet sistemiyle kutlu hedeflerine Allah'ın izniyle ve inayetiyle ulaşacaktır.

Millî marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma haftasının içindeyiz. "Korkma." diye başlıyor İstiklal Marşı'mız. Korkma, korkma, varsın ihanet karanlık sokaklarda kol gezsin; korkma, varsın iş birlikçiler, hainlerle el ele versin.

Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin; "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak."

Kararımız budur, kavlimiz budur. Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyorum.

Konuşmama son verirken Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak destek verdiğimiz bu kanun teklifinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, sizlere ve aziz Türk milletine saygılarımı sunuyorum.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.