• BIST 102.715
 • Altın 223,931
 • Dolar 5,2843
 • Euro 5,9542
 • İstanbul 6 °C
 • Ankara 0 °C
 • Yozgat -4 °C
 • İzmir 7 °C
 • Adana 7 °C
 • Bursa 3 °C

"PKK Bölgenin Jandarması Oldu"

"PKK Bölgenin Jandarması Oldu"
KARADAĞ: PKK BÖLGENİN JANDARMASI OLDUASKERİN ELİ KOLU BAĞLI ,KÖY KORUCULARININ ELİ KOLU BAĞLI...!ÇÖZÜM SÜRECİNİZ BATSIN...Karadağ “Bu süreçte...

KARADAĞ: PKK BÖLGENİN JANDARMASI OLDU

Seyithan Karadağ, PKK, Jandarma, korucu, Do­ğu, Gü­ney­do­ğu, haberler
ASKERİN ELİ KOLU BAĞLI ,KÖY KORUCULARININ ELİ KOLU BAĞLI...!
ÇÖZÜM SÜRECİNİZ BATSIN...

Karadağ “Bu süreçte kontrol PKK’nın elinde. Örgüt Doğu ve Güneydoğu’da adeta polis ve jandarma gibi görev yapmaya başladı. Biz illegal olduk onlar legal” dedi.

Köy Ko­ru­cu­la­rı Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Se­yit­han Ka­ra­dağ, te­rör ör­gü­tü PKK’­nın bas­kı­la­rı yü­zün­den köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni bı­rak­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­dü. “On­lar le­gal, biz il­le­gal ol­du­k” di­yen Ka­ra­dağ şöy­le ko­nuş­tu: “Ör­güt Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki­ yer­le­şim yer­le­rin­de ade­ta po­lis ve jan­dar­ma gi­bi gi­bi gö­rev yap­ma­ya baş­la­dı. Kon­tro­lü el­le­ri­ne al­mış­lar. Kim­se de ka­rış­mı­yor. Se­si­mi­zi çı­kar­sak pro­vo­kas­yon­cu olu­yo­ruz. Çı­kar­ma­sak sü­rü­nü­yo­ruz. Ne ya­pa­ca­ğız bil­mi­yo­ruz. Biz­ler köy ko­ru­cu­la­rı ola­rak ar­tık il­le­gal, on­lar ise le­gal ha­le gel­di.” VATANI SEVMENİN BEDELİ PKK’­nın ko­ru­cu­la­rı ka­çı­rıp uy­gu­la­dı­ğı bas­kı­dan do­la­yı gö­rev­le­ri­ni bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Ka­ra­dağ, ”Köy­ler­de ko­ru­cu­lar tek tek gö­re­vi bı­ra­kı­yor. Biz her şe­yi bı­rak­tık. Onu­ru­mu­zu ve hay­si­ye­ti­mi­zi ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ül­ke­de va­tan sev­me­nin be­de­li çok ağı­r” de­di. ‘Terörist görürseniz karışmayın’ Ana­do­lu Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Şe­hit Ai­le­le­ri Kon­fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Zi­ya Sö­zen böl­ge­de köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­miş bir PKK bas­kı­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Sö­zen şu id­di­alar­da bu­lun­du: “Ko­ru­cu­mu­zu ka­çı­ran te­rör ör­gü­tü PKK’­ya yö­ne­lik as­ker ope­ras­yon iz­ni is­te­di. An­cak Bit­lis Va­li­si izin ver­me­di. Eğer ko­ru­cu­muz şe­hit edil­sey­di so­rum­lu­su Bit­lis Va­li­si olur­du. Kim­se bi­zi mu­ha­tap al­mı­yor. Köy ko­ru­cu­ları dev­le­te küs­müş du­rum­da. Çö­züm sü­re­ci­ni en çok is­te­yen bi­ziz. PKK her şe­yi ya­pı­yor ama ya­nı­na kâr ka­lı­yor. Bi­ze dev­let yet­ki­li­le­ri ‘Te­rö­rist gör­dü­ğü­nüz yer­de ka­rış­ma­yın. Aman çö­züm sü­re­ci­ne göl­ge düş­me­si­n’ di­yor.” Sö­zen çö­züm sü­re­ci­nin baş­la­ma­sın­dan bu ya­na 10 köy ko­ru­cu­su­nun bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca şe­hit edil­di­ği­ni be­lirt­ti.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.