Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı düşüyor mu?

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı düşüyor mu?

HKP, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevinin iptali talebiyle YSK'ya başvurdu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nın düşürülmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. HKP başvurusu dilekçesinde Ergun Poyraz’ın sosyal medyadan paylaştığı Odatv’nin gündeme getirdiği diploma skandalını gerekçe gösterdi ve istemini şöyle açıkladı: “Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; seçim sürecinde YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin sahteliği ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte bir kez daha kanıtlanmış olduğundan adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı’nın derhal düşürülmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması istemidir.” 

 

HKP başvuru dilekçesinde, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde o dönem MHP Grup Başkanvekili olan Yusuf Halaçoğlu’nun sözlerine yer verdi. Halaçoğlu, o dönemde “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan Diploma sahtedir.” diyerek, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia etmişti.

 

"DİPLOMANIN SAHTELİĞİ KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKMAKTA"

HKP başvuru dilekçesinin devamında yazar Ergun Poyraz’ın sosyal medyadan paylaştığı ve Odatv’nin gündeme taşıdığı diploma skandalına yer verdi. “Son olarak, Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır.(EK-3) Ekte örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliği’nin 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemi ile onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arz etmektedir.” denilen dilekçede “Seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığına aday olan R. Tayyip Erdoğan tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen evraklar arasında EK-2’deki diploma varsa, Ergun Poyraz tarafından yayınlanan ve Noter onaylı olan ve ilkinden çok farklı içeriğe sahip ikinci diploma nedir? Ya da Noter’lik müessesesi gereğince Noter onaylı evraka itibar edilecekse de EK-2’de sunulan diplomanın sahteliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.” ifadelerine yer aldı.

 

İşte HKP'nin başvuru dilekçesi:

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

BAŞVURUDA BULUNAN.........: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

 

V E K İ L L E R İ..........................:

 

Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN,

 

Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça ALPEL, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Doğan ERKAN, Av. Pınar AKBİNA.

 

İSTEM KONUSU.........................:10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Halkoylamasında Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; seçim sürecinde YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin sahteliği ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte bir kez daha kanıtlanmış olduğundan adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı’nın derhal düşürülmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR........................:1-Bilindiği gibi, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2/6. Maddesi ile;“Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna”Sayın Başkanlığınızın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.Nitekim 10 Ağustos 2014 tarihinde Halkoylaması şeklinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi de Başkanlığınızın denetim ve gözetiminde yapılmıştır.

 

2- 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığı, seçim sürecinde de gündeme getirilmişti.

 

O dönemde MHP Grup Başkanvekili olan Yusuf Halaçoğlu; “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan Diploma sahtedir.” diyerek, R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia etmişti.

 

Bütün bu tartışmalara ve ciddi iddialara rağmen, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmiş ve üç adayın yarıştığı seçimi R. Tayyip Erdoğan’ın kazandığı Sayın Başkanlığınızın 15/08/2014 tarih ve 3719 sayılı kararı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

 

Bu seçimlerden sonra da Cumhurbaşkanı’nın diploması ile ilgili tartışmalar bitmemiş, seçim öncesindeki iddiaların sahibi Yusuf Halaçoğlu; “Ben, Cumhurbaşkanına diploman sahte diyorum beni mahkeme vermiyor. Normal başka bir şey olsaydı çoktan verirdi. Diyorum ki; 1981 yılında mezuniyet belgesi almışsın, mezuniyet belgende ne resim var, ne gizli damga var, soğuk damga var. Dekanın da mührü yok. İmza var, mühür yok. Kazıntı ve silinti yoktur diyor diğerlerinde resim var, soğuk damga var. Seninkinde niye öyle değil? Oraya not düşülmüş, ‘elden aldım’ diye. Mezuniyet belgenin sonrasında kurulmuş bir üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? Marmara Üniversitesi’nin diplomasını nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme mezunu olarak nitelendiriliyor. Halbuki İşletme ile alakası yok.”diyerek ısrarla iddialarının arkasında durmuştur.

 

Gerçekten de Halaçoğlu tarafından iddia konusu yapılan eksikliklerin tamamı,ekte bir örneğini sunduğumuz 3/4/1981 tarihinde verilen “Mezuniyet Belgesi”nde bulunmaktadır. (EK-1)Dahası bu tarihte yani 1981 ve öncesinde adıgeçen okulda öğretim süresinin üç yıl olduğu açık seçiktir.

 

3- Halaçoğlu’nun bu iddialarından hemen sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu söylenen ve bir örneğini ekte sunduğumuz renkli bir Diploma basına servis edilmişti.(EK-2) Oysa bu diplomada da Rektör ve Dekan imzaları yoktur. İmzasız diplomanın hiçbir geçerliğinin olamayacağı da son derece açıktır.

4- Son olarak, Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır.(EK-3) Ekte örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliği’nin 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemi ile onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arz etmektedir.

Çıplak gözle görülen en önemli farklar şunlardır: Birincisinde Rektör ve Dekan imzaları olmadığı halde Noter onaylı ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. Yine birincisinde mühür olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. Dahası her iki diplomanın mizanpajı ve yazı karakteri de birbirinden çok farklıdır. Bu durumda, bu diplomalardan hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğu sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.Bize göre her ikisi de sahtedir.

 

Çünkü; EK-1’de sunulan Mezuniyet Belgesi’nde her ne kadar mühür ve resim yoksa da, Marmara Üniversitesi yazılmadığı gibi, Mezun Olduğu Bölüm hanesi boştur. Oysa “diploma”larda Mezun Olduğu Bölüm hanesinde “İşletmeci” olarak yazmaktadır.

 

5- Seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığına aday olan R. Tayyip Erdoğan tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen evraklar arasında EK-2’deki diploma varsa, Ergun Poyraz tarafından yayınlanan ve Noter onaylı olan ve ilkinden çok farklı içeriğe sahip ikinci diploma nedir? Ya da Noter’lik müessesesi gereğince Noter onaylı evraka itibar edilecekse de EK-2’de sunulan diplomanın sahteliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

 

Fakat her durumda, R. Tayyip Erdoğan’ın 1981 yılında mezun olduğu okulun üç yıllık olduğu ve Marmara Üniversitesi’nin de 1982 yılında kurulduğu kesindir.

 

6- Bilindiği gibi; Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.”denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Oysa baştan itibaren anlatıldığı gibi ve ekte sunulan sahte belgelerden de anlaşılacağı üzere, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Halkoylamasında Cumhurbaşkanı seçildiği Başkanlığınızca kamuoyuna duyurulan Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

 

Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafındanSayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu Ergun Poyraz tarafından yayınlanan Noter onaylı belgenin ortaya çıkmasıyla bir kez daha kanıtlanmıştır.

 

Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nın derhal düşürülerek,

 

Öğrenim belgelerinde yaptığı sahtecilik nedeniyle de TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için Sayın Başkanlığı’nıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

Gereğini vekaleten dileriz. 28/09/2015

Halkın Kurtuluş Partisi Vekilleri

Av. Metin BAYYAR Av. Sait KIRAN Av. Doğan ERKAN”

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum