Ülkücü Sözleri, En Güzel Ülkücü Sözleri

Ülkücü Sözleri, En Güzel Ülkücü Sözleri

Türklük vurgusunu ön plana çıkartan milliyetçi kesimin ülkücü sözleri, geçmişten günümüze her zaman değerini korumuştur. Bizler de, Ülkücü Medya olarak bu yazımızda en güzel ülkücü sözler ve en etkileyici ülkücü sözleri sizler için hazırladık.

Sayfamıza, en güzel ülkücü sözlerini ve en etkileyici ülkücü sözleri içeriklerini sizler için ekledik.

Sözlerimizin içerisinde, ülkücü sözleri, bozkurt sözleri, milliyetçi sözleri, Alparslan Türkeş sözleri ve ülkücülük ile ilgili sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte, sosyal medya hesaplarından (facebook, twitter, instagram) paylaşabileceğiniz en etkileyici ülkücü sözleri…

Listede yer alan en güzel bozkurt sözlerini ve en güzel Alparslan Türkeş Sözlerini içerikte bulabilirsiniz.

İşte, ülkücülerin toplum yaşantıları başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından da paylaştığı en güzel ülkücülük sözleri...

Ahlakçılık anlayışımız. TÜRK ahlâkı ve MÜSLÜMANLIK inancından meydana gelmiştir…

 

Ne zaman öleceğimiz önemli değildir nasıl öleceğimiz önemlidir bize düşen şerefimiz ile ölmektir!

 

Damarda durmaz kan varsa akacağı, Gerekirse taş atan tanklar yapacağız.

 

Kurt’lar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt’lar korkmaz…

 

Varlığın neydi ki, bir yumruk yüreğim kadar, sen yokluğuna bak birde, gök girsin kızıl çıksın, TENGRİ dağı kadar…

 

Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!

 

Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur…

 

Ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!.

 

Yıkıldı putlar dirildi Bozkurtlar…


Ya devlet başa ya kuzgun leşe.  Var olsun TÜRK bakışlar  var olsun BOZKURT yürekler.


Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.


Siz ölürseniz, Bozkurt yetim kalır, damarlarımdaki kanın boynu bükük, dilime küf düşer, al sancak üşür, …Börküm ısıtmaz, pusatım ikinci vuruşta ancak keser, lal olur ötüken dağı, kadrimi bilmez güneş, gece canavar olur, hilali boğazlar orta yerde..


Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.


Biz hikâyemizi karanlıklara yazdık! İsteyen mum ışığıyla da okur! Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez! Biz nefes aldıkça! Alem’de şer Oğuz’da er tükenmez…


Damarda durmaz kan varsa akacağı, gerekirse taş atan tanklar yapacağız.


Türkiye’de, Türk kalabilmektir yangınımız….Yakana hamd olsun…


Oğuz Han’dan bugüne Kürşad’ dan Kül Tegin’e kağandan uç beğine tonyukuklar korkutlar dirilecek Bozkurtlar !

Ülkücü Sözleri Resimli  Resimli Ülkücü Hareket Kapak Fotoğrafları

Son kaleni iyi koru Türk Milleti zira vatanı hainlerden koruyacak bir tek ülkücüler kalmıştır!

ulkucu-sozleri-resimli.jpg

 

Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur… Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

 

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan… Ziya Gökâlp

 

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır. Alparslan Türkeş

Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış! A.Hikmet Müftüoğlu

 

Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder... Alparslan Türkeş

 

Zevki sefa sürmesini bilmedik bu” Vatan” uğruna ant içtik! Can çekişmeyi değil” Bayrak” uğruna can almayı öğrendik!

 

Türk birliği ülküsü, yer yüzündeki bütün Türkler’ in bir millet ve bir devlet halinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür.  Alparslan Türkeş

ulkucu-sozleri-resimli-001.jpg

 

Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.    Alparslan Türkeş

 

Yaptıklarıyla arkasından bütün köpekleri havlatmayan kurt, kurt değildir!

ulkucu-sozleri-resimli-002.jpg

 

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…

 

Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik...  Gaspıralı İsmail

 

Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.   Alparslan Türkeş

 

Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.

ulkucu-sozleri-resimli-003.jpg

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

 

Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz

 

Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..    Bilge Kağan

 

Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.  Alparslan Türkeş

ulkucu-sozleri-resimli-004.jpg

Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!  Mehmet Akif Ersoy

 

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır. Alparslan Türkeş

 

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?  Necip Fazıl Kısakürek

 

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır… (S.Ahmet Arvasi)ÜIkü uğrunda gönüIIer deIidir, kişiIer üIkü uğrunda öImeIidir… Ziyâ GökaIp

ulkucu-sozleri-resimli-005.jpg

 

Şakağımdaki kansa, o benim güIüşümdür namert sürünmektense, erkekçe öIüşümdür… Namus Iekesi değiI bu aInımda gördüğünüz. VuruImuş düşmüşüm güpegündüz…

 

YükseI Türk! Senin için yükseImenin hududu yoktur… ÜIkü denen nazIı geIin erde şan ister, büyük devIet kurmak için büyük kan ister…

 

Zafer, asIa mahvoIdukIarını zannedenIer tarafından kazanıIamaz…

 

Sen bendini yıkan asi su, sen engeI tanımayan rüzgâr, sen Ergenekon dağından doğan güneş, sen AIIah’ın iman ve biIek gücü iIe donattığı şansIı kuI.

 

Türk devIetinin yeniImez, zinde hayat gücü ve Türk miIIetinin teminatı ve istikbaIi gençIiktir.

 

Senin adın Türk! YıkıIdın, yakıIdın devrim dediIer, soysuzIaştırıIdın evrim dediIer, Bozkurt’a it, ite yavrum dediIer, kaIk, doğruI, yerinden yürü. Geç öne! Uyan ey Türk kendine dönmeyi dene!

ulkucu-sozleri-resimli-009.jpg

İdeaIIer yıIdızIar gibidir. OnIara beIki uIaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebiIirsiniz… Başbuğ AIparsIan Türkeş

 

UIuna da bozkurtIarım, uIuna. UIuna da ince ayIar doIuna. GafiI durup güvenirsen soIuna, başın üzere sefiI baykuş öttü biI! Öz yurdunu iki puIa sattı biI! N. YıIdırım GençosmanoğIu

Ülkücü Sözler Kısa

Türklüğü yüceltmek için yaşa. Türk’e kılıç kaldıran eli kır!

 

Başı bir ülkücünün çekmediği hiç bir olaya katılmayın. Alparslan Türkeş

ulkucu-sozleri-resimli-008.jpg

Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

 

Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı Türk’ü değil, sizi korusun!

 

Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

ulkucu-sozleri-resimli-007.jpg

Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

 

DaIından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder… Başbuğ AIparsIan Türkeş

 

Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, aItta yağız yer deIinmedikçe, kim bozabiIir senin iIini ve töreni! BiIge Kağan

ulkucu-sozleri-resimli-006.jpg

Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik... Gaspıralı İsmail

 

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz...Alparslan Türkeş

 

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder... Alparslan Türkeş

En Güzel Ülkücü Türküleri $ Şarkıları

Tanrı Dağı (Atilla Yılmaz)

 

Türk'ün Türküsü

 

Vatan Marşı (Genç Atsızlar)

 

Şehitler Ölmez (Mustafa Y.)

 

Başbuğlar Ölmez (Mustafa Y.)

 

Ez Oğlum

 

Dombıra

 

Nogay El

 

Eyvah Oğul

 

Her Şehidin Ardından

 

Şu Kışlanın Kapısına

 

Yüreğimiz Yanıyor (Muhsin Yazıcıoğlu anısına)

 

Gülümse Annem

 

Ağlama Ne Olur

 

Şehit Oldu Benim Oğlum

Ülkücü Yemini

Varlığına, birliğine ve yücelerin en yücesi olduğuna inandığımız, ol deyince olduran ve gönüllerimizi iman nuruyla dolduran:
Allah'a, Vatan'a, Millet'e, Bayrağa, Kur'an'a ve Silaha yemin olsun!
Şehitlerim, Gazilerim ve Başbuğ'um emin olsun!
Ülkücü Türk gençliği olarak;
Komünizme, Kapitalizme, Faşizme, Siyonizme ve her türlü Emperyalizme karşı mücadelemiz,
Son nefes, Son nefer, Son damla kana kadardır!
Mücadelemiz MİLLİYETÇİ TÜRKİYE'ye,
TURAN'a kadardır!
Mücadelemizde hiç bir engel tanımayacağız!
Yılmayacağız!
Yıkılmayacağız!

Başaracağız! Başaracağız! Başaracağız!

ALLAH TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN (AMİN)


 

TRT Arşiv & Alparslan Türkeş

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum