• BIST 102.715
 • Altın 223,931
 • Dolar 5,2843
 • Euro 5,9542
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 3 °C
 • Yozgat -1 °C
 • İzmir 11 °C
 • Adana 11 °C
 • Bursa 5 °C

Van'da Yaşayan Kır­gız Türk­le­ri Göçe Zorlanıyor!

Van'da Yaşayan Kır­gız Türk­le­ri Göçe Zorlanıyor!
Van’da yaşayan ve bölgedeki PKK terörüne karşı büyük bir vazife üstlenen Kırgız Türkleri, geçim sıkıntıları ve psikolojik baskı sebebiyle bölgeyi...

Van’da yaşayan ve bölgedeki PKK terörüne karşı büyük bir vazife üstlenen Kırgız Türkleri, geçim sıkıntıları ve psikolojik baskı sebebiyle bölgeyi terk ediyor. Zorlu do­ğa ko­şul­la­rı ve baş gös­te­ren has­ta­lık ne­de­niy­le 1980’li yıl­lar­da Af­ga­nis­tan’dan göç et­mek zo­run­da ka­lan ve Va­n’­a yer­le­şen Kır­gız Türk­le­ri, böl­ge­de­ki PKK te­rö­rü­ne kar­şı bü­yük bir va­zi­fe üs­le­ne­rek ko­ru­cu­luk ya­pı­yor. Fa­kat, ge­çim sı­kın­tı­la­rı ve psi­ko­lo­jik bas­kı se­be­biy­le böl­ge­den göç et­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar. TÜR­Kİ­YE VA­TA­NI­MIZ Kır­gız Türk­le­ri Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ke­nan Ay­taç, 1978’de Af­ga­nis­ta­n’­dan çı­ka­rak Tür­ki­ye­’ye il­ti­ca et­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “1982 yı­lın­da Tür­ki­ye­’ye gel­dik. 1987 yı­lın­da Van-Er­ci­ş’­e ta­şın­dık. 30 se­ne­dir PKK ile mü­ca­de­le­de ön saf­lar­da yer al­dık. Tür­ki­ye­’yi va­ta­nı­mız bil­dik, va­ta­nı­mız için ka­nı­mı­zı ver­dik, ver­me­ye de de­vam ede­ce­ği­z” de­di. PSİ­KO­LO­JİK BAS­KI Köy ko­ru­cu­lu­ğun­dan baş­ka her han­gi bir ge­çim kay­nak­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ay­taç, “Hay­van­cı­lık ya­pıl­ma­sı için yay­la­cı­lık ol­ma­sı şart. Ta­rım ile uğ­raş­mak için ise top­rak ve cid­di bir bil­gi ge­rek­mek­te­dir, fa­kat biz­de iki­si de yok. Et­ra­fı­mız­dan cid­di bir psi­ko­lo­jik bas­kı da var. Bu ne­den­ler­le kö­yü­müz­de hal­kın bü­yük bö­lü­mü bü­yük il­le­re ve Kır­gı­zis­ta­n’­a ta­şın­ma­ya baş­la­mıştı­r” diye ko­nuş­tu. AT SIRTINDA KORUCULUK YAPIYORLAR Kır­gız asıl­lı Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı Van’ın Er­ciş il­çe­si­ne bağ­lı Ulu­pa­mir kö­yün­de, he­men her ev­de bir ko­ru­cu bu­lu­nu­yor. At sır­tın­da böl­ge­nin em­ni­ye­ti­ni sağ­la­yan Kır­gız Türk­le­ri zor­lu do­ğa ko­şul­la­rı ve baş gös­te­ren has­ta­lıklar ne­de­niy­le 1980’li yıl­lar­da Af­ga­nis­tan’ın Pa­mir Yay­la­sı’ndan Tür­ki­ye­’ye göç et­miş. Va­n’­ın Er­ciş il­çe­si­ne 30 km uzak­lık­ta­ki Al­tın­de­re mev­ki­sin­de “Ulu­pa­mir” adı­nı ver­dik­le­ri 300 ha­ne­li köy­de ya­şam­la­rı­nı 32 yıl­dır sür­dü­rü­yor­lar. ÜlkücüMedya

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.