MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Flaş Afganistan açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Flaş Afganistan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu; Türkiye'nin her türlü seçeneği kullanılmasını önerdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu;  Türkiye'nin her türlü seçeneği kullanılmasını önerdi.

Afganistan'a sırt dönülmesinin, hadiselerin akışının uzaktan seyredilmesinin özellikle milli çıkarlarımıza ve hatta milli güvenliğimize yönelik ilave tehditlere neden olacağının herkesçe bilinmesi çağrısında bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye göçmen kampı, göçmen barınağı, göçmelerin geçiş ve yuvalanma merkezi olamayacak, böyle de değerlendirilemeyecektir.

Başkalarının huzuru için milli huzurumuzdan asla ödün veremeyiz. Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz Türk milletinin haklı bir talebidir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir" dedi.

Fetihle girdiğimiz Anadolu coğrafyasını hiç kimseye peşkeş çektirmeyeceklerine dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Afganistan’daki Gelişmeler ve Düzensiz Göçle” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması şöyle:

KAOTİK BİR ORTAM

"Dünya coğrafyasının kilit ve stratejik noktalarından birisi olan Afganistan gittikçe karmaşıklaşan, günbegün çatallaşan belirsiz ve kaotik bir ortamın içine sürüklenmiştir.

2001 yılında ABD işgaliyle fitili tutuşturulan yıkım süreci etaplar halinde genişleyip derinleşerek nihayetinde çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.

ALTIN TEPSİ İÇİNDE KABUL TESLİM EDİLDİ

Taliban’la mücadele propagandasıyla 20 yıldır Afganistan’da bulunan ABD, tıpkı 1975 Vietnam Saygon tahliyesini andıran görüntülerle diplomatik misyonunu ve diğer unsurlarını bu ülkeden çekmiştir.

Kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Kabil düşmüş, üstelik Taliban ele geçirdiği hiçbir meskun mahalde herhangi bir direnişle karşılaşmamıştır.

Adeta tek bir kurşun atılmadan altın tepsi içinde Kabil teslim edilmiştir.

Geçmişte DEAŞ’ın müessir olduğu dönemlerde, benzerlerine Irak coğrafyasında da şahit olunan bu aciz, korkak ve tavizkar eğilimin kuşkusuz bedeli ağır olacaktır.

ALACAKARANLIK TABLONUN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER

Taliban’ın Kabil’i kontrol etmesi üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı ülkeden kaçmış, hükümet dağılmış, pamuk ipliğine bağlı siyasi mimari çökmüştür.

Afganistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur.

ABD’nin geri çekilmesiyle doğan boşluk Taliban’ın müdahalesiyle doldurulmuştur.

Gelişmeleri stratejik bir akılla yorumlamak, bir adım sonrasını isabetle okuyan ve analiz eden zengin bir düşünce mirasına ve zeki bir siyaset marifetine tartışmasız ihtiyaç olduğu açıktır.

AFGANİSTAN, TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE

Afganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir.

Bu ülkeye sırt dönülmesinin, hadiselerin akışının uzaktan seyredilmesinin özellikle milli çıkarlarımıza ve hatta milli güvenliğimize yönelik ilave tehditlere neden olacağı herkesçe bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Afganistan politikasının temel parametrelerini, dikkate alınmasını arzu ettiği bariz beklentilerini şu ana başlıklarla ifade etmek mümkündür:

AFGANİSTAN İÇİN ÖNERİLER

1– Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir.

Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir.

Türkiye ile Afganistan’ın yüz yıllık tarihi, kültürel ve inanç bağları Kabil’deki mevcudiyetimizin mazereti ve mesnedidir.

Afganistan’a yüz çevirmek, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir.

YA CEHALET YA DA CÜRETKAR KORKAKLIK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur.

Afganistan’dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir.

Kılıçdaroğlu’nun aklı da, anlayışı da, siyaset kavrayışı da bunu idrak etmeye kafi değildir.

AFGANİSTAN, TÜM AFGANLILARINDIR

2– Afganistan Müslüman bir ülkedir ve tüm 

Afganlarındır. 

Bu tartışılmaz gerçeğe saygı duymak, gerek ve icaplarına riayet etmek insanlık onurunun bir farikası, bir faziletidir.

3– Afganistan, farklı etnik grupların mecmuundan ibarettir. 

Nüfusun yüzde 40’ı Peştun, yüzde 24’ü Tacik, yüzde 15’i Hazara Türk’ü, yüzde 11’i Özbek, yüzde 4’ü Türkmen, yüzde 3’ü Aymak, yüzde 2’si Beluci, yüzde 1’i de diğer etnik unsurlardan mürekkeptir.

BÜTÜN GRUPLARA ADİL VE EŞİT TEMSİL ÇAĞRISI YAPTI

Afganistan’ın yeni siyasi tasarımında bütün grupların adil ve eşit temsiline dayalı bir yönetim muhtevasının sistematik teşekkülü ülkenin geleceği adına mutlak bir zorunluluktur.

Sayıları 8 milyona ulaşan Türk varlığı Türkiye’ye inkar edemeyeceği sorumluluklar yüklemektedir.

Bu sorumluluğun ifa ve icrası için Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır.

MUHARİP DEĞİL KARDEŞLİK...

Türkiye’nin Kabil’deki duruşu muharip maksatla değil, dostluk ve kardeşlik temeliyle matuftur.

Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği zillet korosunun karamsarlık aşılaması, bir kaşık suda fırtına koparan sorumsuz ve şaibeli siyaseti Türkiye’nin önünü kapayan, çevresinden koparan mefluç ve müflis bir siyaset düşkünlüğüdür.

4- Hali hazırda, Mezar-ı Şerif ve Herat Başkonsoluklarımız çalışmalarını Kabil Büyükelçiliğimizden idame ve idare etmektedir.

Türkiye’nin diplomatik misyonunu Afganistan’dan çekmesi için hiçbir mecburi ve mücbir sebep görülmemektedir.

Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir.

DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI TEMAS...

5- Afganistan’daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesi şarttır.

Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.

Sıcak çatışma ortamının Afganistan’a bir yarar sağlamayacağı, bu itibarla Taliban’ın bütün Afganları ülkelerinde yaşamaya teşvik ederek kucaklayıcı bir politika izlemesi elzemdir.

Kin, nefret ve intikam duygusunun devamı halinde toplumsal parçalanmışlık vahim düzeylere tırmanacak, nitekim Afganistan’dan geriye bir şey kalmayacaktır.

TALİBAN KENDİ İNSANINA SAHİP ÇIKARAK GÖÇE MANİ OLMALI

Kaldı ki Taliban, kendi insanına sahip çıkarak göçe mani olmalıdır.

Diğer yandan Türkiye’nin Afganistan kaynaklı düzensiz göçü hazmetmesi mümkün değildir.

Sınır güvenlik tedbirlerimiz bu kapsamda alarma geçirilmiş haldedir.

Afganistan’da bulunuyor olmamız, aynı zamanda büyük bir tehlike olarak karşımızda duran ve milletimizi kaygılandıran düzensiz göçün engellenmesi hususunda bir fırsat sunacaktır.

TÜRKİYE GÖÇMEN KAMPI VE YUVALANMA MERKEZİ OLAMAYACAK

Türkiye göçmen kampı, göçmen barınağı, göçmelerin geçiş ve yuvalanma merkezi olamayacak, böyle de değerlendirilemeyecektir.

Başkalarının huzuru için milli huzurumuzdan asla ödün veremeyiz.

Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz Türk milletinin haklı bir talebidir.

Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir.

FETİHLE GELDİĞİMİZ ANADOLU'YU KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKEMEYİZ, ÇEKTİRMEYİZ

Fetihle girdiğimiz Anadolu coğrafyasını hiç kimseye peşkeş çekemeyiz, çektirmeyeceğiz.

Önümüzdeki süreçte, 1,25 milyon Afgan’ın İran’a, 1,2 milyon Afgan’ın da Pakistan’a geçmesi beklenmektedir.

Türkiye’nin hem Afganistan, hem İran, hem de Pakistan’la köklü ilişkileri vardır ve bilinmektedir.

Bu üç ülkeyle anbean irtibat ve diyalog kurularak düzensiz göçün önüne kaynağında geçilmelidir.

Pakistan’ın, Afganistan sınırında önlemler aldığı, 2700 km’lik sınırının yüzde 90’ına duvar çektiği, 50 bin kişilik güç konuşlandırdığı ve göçmen kampları inşa ettiği anlaşılmaktadır.

İran’ın da benzer tedbirlere müracaat ettiği gelişmelerle sabittir.

TÜRKİYE VAHAMETİN BİLİNCİNDE

Şayet düzensiz göç akının önü alınmazsa Türkiye 6 milyona yaklaşan Afgan akınıyla yüz yüze kalabilecektir.

Ülkemiz bu vahametin bilincindedir.

Bu karşı yapılan mücadele de değerli, dengeli ve dirayetlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Afganistan’ın siyasi istikrarını, iç güvenliğini, toplumsal mutabakat ve huzurunu sonuna kadar desteklediğimiz bilinmelidir.

Ancak hepsinden önemlisi düşüneceğimiz, uğruna her şeyi feda edeceğimiz bir ülkemiz, bir milletimiz, bir vatanımız vardır.

Köşesi ve çizgisi kalmayan Türkiye muhaliflerinin bu hassasiyetlerimizi anlamasını beklemek boş bir niyet, boşuna bir emektir.

Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.

Doğal afetlerin açtığı yaralar, salgından kaynaklı hasarlar aşama aşama telafi edilirken, milli huzur ve istikbalimizin muhafaza mücadelesi de kahramanca devam edecektir.

CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ SONUNA KADAR SAVUNACAK

Cumhur İttifakı tarihin, milletin ve coğrafyanın müşahitliğinde sahip olduğu muazzam vatanseverlik şuuruyla Türkiye’yi sonuna kadar savunacaktır.

Aziz milletim müsterih olsun, gecenin karanlığı kutlu bir şafakla dağılacaktır.

O müjdeyle ve muvaffakiyetle perçinlenmiş günler ise uzak değildir."

Genel Yayın Yönetmeni
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum