Yeni sistemin avantajları ve yapılması gerekenler

Türkiye ve Türk milleti ile meselesi olanların ısrarla ve inatla gündemde tuttukları ve tamamen asılsız ve çarpık iddialarla hedefe koydukları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyi anlatılması ve doğru anlaşılması gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli, EtikHaber’e yaptığı “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Dayatması: Yalanlar- Gerçekler- Türkiye’nin Önüne Kurulan Çetin Tuzaklar” başlıklı değerlendirmeden sonra ikinci bir açıklama daha yaptı.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Uygulama Süreci” başlıklı bu açıklamanın ayrıntılarında, yeni sistemin sağladığı avantajlar anlatılıyor. Parlamenter Sistem’in oluşturduğu kriz ve tıkanıklıkların nasıl aşıldığı örneklerle ortaya konuluyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kuvvetler arasındaki denge ve denetimi güçlendirdiği ve kuvvetler ayrımını net olarak sağladığının altı çiziliyor. Yeni sistemin uygulanmaya başlamasından sonra yapılan 3 seçim sonucunun da, Türk milletinin yapılan değişiklikten memnun olduğunu gösterdiği belirtiliyor. Türkiye’nin, dünyanın ve içinde bulunduğu bölgenin çetin ve zorlu şartlarında olağanüstü bir diriliş ve yükseliş azmiyle öne çıktığı, çok yönlü ve insani dış politika anlayışı ile bölgesel gelişmelerin belirleyicisi ve küresel düzeyde etkili bir aktör durumuna geldiği yine örnekleriyle hatırlatılıyor.

YAPILMASINDA FAYDA GÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Sayın Devlet Bahçeli, birçok açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve sistemin tamamlayıcı unsurlarının gerçekleştirilmesi için ilave adımlara ihtiyaç bulunduğunu söylemişti. Bu açıklamada, bu adımların neler olması gerektiğini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor ve “Yeni hükümet sisteminin temelini oluşturan insan merkezli bir yaklaşımla ekonomik ve sosyal refahın arttırılması için hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim ilkeleri devlet tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmeli ve buna yönelik düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilmelidir” diyor. Bu kapsamda yeni sistemin ruhuna uygun olarak yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri ile demokratikleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yapılmasında fayda görülen düzenlemeleri de şöyle sıralıyor:

Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmelidir. Anayasa’da yer alan temel ilkeler çerçevesinde kalmak şartıyla, her siyasi partiye teşkilat yapısını ve işleyişini belirleme hakkının verilmesi sağlanmalıdır. Siyasete katılım arttırılmalı, parti içi demokrasi güçlendirilmelidir. Siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmelidir. Siyasi partilerin ticaret yasağı hükümleri açıklığa kavuşturularak titizlikle uygulanmalı ve denetlenmelidir.

Seçim kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması hâlinde de uygulanmalıdır. Mahalli idareler seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun hâle getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir. Muhtarlık seçimlerinde adaylık şartları ve süreci yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısına göre belirlenen seçim çevresi sayısı yeniden düzenlenmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde istikrar ilkesi sağlandığından, seçim çevrelerini çok fazla daraltmanın anlamı kalmamıştır.

Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır. TBMM üyelerinin ve siyasi partilerin çalışmaları, tüm yönleriyle etik esaslara bağlanmalıdır. Milletvekillerinin parti değiştirebilmeleri konusunda etik kurallar konulmalıdır. Milletvekillerinin yapamayacakları işlerin kapsamı, yeni sistemde daha aktif yasama faaliyetine imkân sağlamak üzere genişletilmelidir. Milletvekillerinin kabul edebilecekleri hediyeler ile milletvekilliği dışında elde ettikleri gelirlerin beyan edilmesi temin edilmelidir. Siyasi partiler ile parti yönetici ve adaylarının siyasi faaliyetlerine ilişkin gelir kaynaklarının ve seçim harcamalarının etkin bir biçimde denetimi temin edilerek kamuoyunun bilgisine sunulması sağlanmalıdır.

Milletvekili dokunulmazlığı belli durumlar dışında kaldırılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlığı, kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak belli durumlar dışında kaldırılmalıdır. Bunun için Anayasa’nın 83’üncü maddesinde değişiklik gerekmekle birlikte, Anayasa değişikliği mümkün olmadığı takdirde, birçoğu bölücülük faaliyetleri sebebiyle hazırlanmış ve TBMM’de bekleyen dokunulmazlıkların kaldırılması dosyaları süratle işleme konulmalı, buna ilişkin süreç TBMM’de işletilmelidir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapısı ve faaliyetleri Anayasa’ya uygun hâle getirilmelidir. Kamuoyu araştırmaları konusunda yasal düzenleme yapılmalıdır. Ruh Sağlığı Kanunu çıkarılmalıdır. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun hâle getirilmelidir. Yargı reformu kapsamında yapılan düzenlemelere devam edilmelidir. Yeni hükümet sistemi esas alınarak, bir çerçeve kanun niteliğinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu çıkarılmalıdır. İdari Usul Kanunu çıkarılmalıdır. TBMM iç tüzüğü yeni sistemin ruhuna uygun hâle getirilmeli bu amaçla yeni bir iç tüzük hazırlanmalıdır. TBMM idari teşkilatının kurumsal ve işlevsel kapasitesi arttırılmalıdır.

SONUÇ

Bu açıklamaların ortaya koyduğu sonuç ise şudur: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya tevessül edenler rövanşist bir anlayışla hareket etmekte ve körü körüne karşı çıkmaktadır. Türkiye’nin geriye gitmesini, eski sisteme dönülmesini isteyenler iyi niyetli değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik, demokratik tercihtir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Orhan KARATAŞ Arşivi
SON YAZILAR