TÜRK DÜNYASI VE “SOYKIRIM” MES’ELESİ

ABD’nin başkanı “1915 hâdiseleri soykırım(!)” demiş. Esâsında kendi yaptıklarını îtirâf etmiştir. Bir kere ABD “baş soykırımcı devlet”tir. ABD Kızılderililerin tamamına soykırım yaparak topraklarını gasbetmiştir. Japonya’da, Kamboçya’da, Vietnam’da, Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da, yaptıkları neyin nesidir?..

“Hırsız, ev sahibini bastırır” misüllü; ABD, suçüstü yakalanmış; kendi işlediği “soykırım suçlarını” Türk Milleti’ne bulaştırmaya teşebbüs etmiş; böylece Ermenistan  ve Israil gibi  “terörist devlet” ve onların hâmîsi olduğunu 24 Nisan 2021 târihi itibari ile kendi başkanının ağzından resmen dillendirmiş ve tesçillendirmiştir. ABD’de hemen hergün, hattâ kendi Başkanı’nın yalan ve iftira dolu o iğrenç açıklamasından az evvel 21 Nisan 2021 günü siyahî bir genç kız daha ABD polisi tarafından kuşuna dizilerek ve “soykırıma” tabi tutularak hunharca katledilmiştir. ABD başkanı kime ne söylüyor?.. ABD başkanı hele bir de İslâmbol’un fetihten evvelki adını eveleyip geveliyor...

Gaspçı-Çapulcu-Yağmacı-Talancı ve Yalancı Devlet

Ey korsan, ey haydut, ey çapulcu, ey yağmacı, ey talancı ve ey yalancı devlet;  "İslâmbol" fethedildiği zaman sen daha ortalıkta yoktun… Sen, oradan buradan topladığın çapulcularınla ve korsan gemilerinle vardığın o diyârdaki yerlileri bir bir katlederek kıpkızıl kanlı terörist bir devlet kurdun!.. İsrail ve Ermenistan gibi kuruluşunuzda “adâlet” olmadığı, barbarlıkta aynı birbirinize benzediğiniz ve aynı yolu takip ettiğiniz için de zâlimsiniz ve târihin bu son anında zulmünüzün cürmü içerisinde boğularak mutlaka yok olup gidecek ve târih sahnesinden silineceksiniz!...

Birinci Dünya savaşında; Bulgarları, Yunanlıları, Ermenileri, Rumları Osmanlı Devletin'e karşı kışkırtıp saldırtanlar ve Türk Milleti'ne karşı "soykırım" yaptırtanlar bu Amerika ve onun ağa babaları değil midir?.. Cephedeki Türk Ordusu'nun yokluğunda Müslüman Osmanlı ahâlisini; şehirlerdeki, kasabalardaki, köylerdeki ve karyelerdeki evlerde ve camilerde toplayarak diri diri yakanlar; Taşnak, Hınçak, Rum-Pontus ve Bulgar çeteleri değil midirler?.. Bu çetelere, Fransız, İngiliz ve Rus askeri elbiseleri giydirerek dünyanın en alçak ve iğrenç "soykırımı" suçunu Türk Milletine karşı işletenler ve teşvik edenler kimlerdir?.. Arşiv belgelerinde bunların kimler oldukları apaçık ortadadır. Yedi düvelle beraber  Çanakkale'ye gelenler kimlerdir?.. Bugün dahi, alenen silah vererek Irak'ta ve Suriye'de bu Amerika "piyon" olarak Türk Milleti'ne karşı kimleri kullanmaktadır?.. Bütün bunlar, her bakımdan "Soykırım" mes'elesinde sicilleri bozuk ABD'nin, ağababalarının ve hempalarının insanlığın yüzkarası barbarlıkta ulaştığı "çukur" seviyeyi gözler önüne sermiştir.

Şu işe bakınız, "soykırım"a uğramış bir millet, "soykırım(!)" yalanı ile suçlandırılmak isteniyor!.. Bu hâl, suç üstü yakalanmanın ve "maskeli  yüzlerin deşifre olmuş" hâlidir!..  

Sözde “ermeni soykırımı(!)”nı hangi ülkeler tanımış veya tanımamış, nezdimizde hiçbir hükmü ve kıymet-i harbiyesi yoktur!..  Bugüne kadar, bu “rezâleti” tanıyan ve Amerika’nın kuyruğuna takılmış kepaze devlet sayısı otuzun üstündedir. Türk Milleti, birilerinin lütuf ve ihsanı ile hayâtiyetini devam ettiren bir millet değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar, onların hiçbir pisliği Türk Milleti’nin paçalarına bir toz zerresi kadar dahi yapışamayacaktır. Bu bakımdan, yeryüzünde sicili en temiz tek millet ve devlet; büyük ve asâletli, adâletli ve hakkâniyetli Türk Milleti ve Devleti’dir. Bu husûsta sicili bozuk olanların Türk Milleti’ne saldırması boşuna değildir ve aslında kendi suçlarının suçluluk telâşı ile  ikrarından başka bir şey değildir. Bu da, Türk Milleti’nin târih boyunca hiçbir zaman böyle bir alçaklığa asla tevessül etmediğinin de en kat’i delilidir.  

Peki Şimdi Biz Ne Yapmalıyız?

*Mütekâbiliyet esâsına göre aynı ile mukâbelede bulunulmalıdır.

*ABD başkanı açık iftira suçu işlemiş olduğundan  bunun için hakkında Ankara tarafından dava açılmalıdır. 

*Türkiye'de artık hiçbir vatan hâini satılmışın "soykırım" ifâdesi kullanmasına, dışarıdan ülkeye rahatça girmesine müsâade edilmemeli ve tevessül edenler de derhal tutuklanarak haklarında adlî, idârî ve malî cezalar tatbik edilmelidir. 

*Yukarıda adı geçen devletler ve bilhassa da ABD’nin “Kızılderelilere Karşı İşlediği Soykırımı” tanıdığımızı Cumhurbaşkanı seviyesinde açıklanmalıdır.

*TBMM, husûsî bir celse ile toplanarak  “ABD Soykırımını Tanıdığımızı” kayıtlara geçirip tescil ve ilân etmelidir.

*TBMM, Türkiye aleyhine "ermeni soykırımı"nı hangi ülkeler tanımış ise o ülkeler hakkında da aynı mütekâbiliyet  esâsını tatbik etmelidir.  

*Türkiye tarafından, Amerika gibi "soykırımları" târihen sabit olan ve her fırsatta "teröristler" ile gizli-açık işbirliği yapan devletlerin ipleri pazara çekilmeli, mevzû hukuken Birleşmiş Milletlere taşınmalı ve sürekli gündemde tutulmalıdır.

*ABD’nin her türlü malına ambargo konmalıdır.

*Türkiye ile ABD arasındaki her türlü alışveriş kesilmelidir.

*Osmanlı zamanından bu tarafa açılmış bulunan misyoner yetiştiren (ajan okulları - papaz mektepleri) derhal kapatılmalıdır.

*Vaktiyle “Nato” çerçevesinde açılmış olan  Başta İncirlik olmak üzere her türlü ABD Üssü ve varsa tesisi kapatılmalıdır.

*Bütün ABD’li diplomatlar (Büyükelçi, Konsolos, Askerî Ateşe, Ticâri ve Malî Müşâvir, Maslahatgüzar…kim varsa) sınır dışı edilmelidir.

*Eğitim sistemi yeniden ele alınmalı, ilkokuldan itibaren her derece ve türdeki mekteplerde (üniversiteler dahil) "soykırım" nâmına hangi ülke ne yapmış ise doğru şekilde Türk Milleti'nin evlâtlarına anlatılıp öğretilmelidir.

*ABD $ (doları)nın Türkiye’de dolaşımı yasaklanmalı ve Merkez Bankası rezervlerini dolar kurundan ve Avrupa para birimi € avrodan çıkarılmalıdır.

*Türk Dünyası Türk Lirası (TDTL) veya Tük Dünyası Akçesi (TDA) parasına geçilmelidir.  Bunun Kur Değeri: 1 Altına eşitlenmelidir.  (1 Altın = 1 TDA veya TDTL)

*İç ve Dış Ticâret’te her türlü hizmet, mal ve emtia; alım satımı gibi iş ve işlemler  bu TDA veya TDTL para  olarak dolaşıma sürülmelidir.

* Bankacılık sisteminde her türlü faiz kaldırılmalıdır.

*Amerika’nın Türkiye’yi çevrelemek için Suriye’de ve Doğu Akdeniz’de yaptığının aynısını, Türkiye Amerika sınırında yapmalı ve Kanada, Meksika ve Alaska’ya On binlerce TIR dolusu silâh ve cephaneyi alenen bu bölgeye yığmalı ve Amerika’da yaşayan “Kızılderilileri” ve “Zencileri” kendi devletlerini  kurmaları için  Amerika aleyhine kışkırtmalı ve bunları askerî bakımdan eğitmelidir.

*Her türden “Kripto” denilen “dijital paraya” Türkiye'de asla müsâade edilmemelidir.  Eğer bu önü arkası bilinmeyen şeytanî paraya müsâde edilir ise Türkiye’nin toprak bütünlüğü başta olmak üzere bekâsı tamamen tehlikeye düşecektir. Bu şeytânî para aynı bilinen sermâyenin hayâlî parasıdır. Hayâlî paraya bel bağlanamaz. Memleketleri perişân eder;  soyup soğana çevirir.

            *Türk Dünyası Serbest Ticâret ve Sermâye Birliği,

            *Türk Dünyası Silahlı Kuvvetler Birliği,

            *Türk Dünyası Kültür ve Medeniyet Birliği,

            *Türk Dünyası Ortak Dil ve Alfabe Birliği,

            *Türk Dünyası Din ve Diyanet İşleri Birliği,

        *Türk Dünyası Ortak Tarih Araştırmaları Birliği gibi "Birlikler" âcilen kurulmalıdır.

         Netice-i Kelâm

        Yazılı belgelere göre en az beş bin, sözlü destân geleneğine göre de en az on beş bin senelik târihi tecrübesi, birikimi ve geleneği olan büyük Türk Milleti'nin, hiç bir anında çok şükür ki "soykırım utancı" bulunmamaktadır. Böyle şerefli bir sicile mâlik büyük Türk Milleti'ne, bu en alçak ve çirkin "siyasî iftirâ"yı atanlar; kimler, hangi millet veya devletler ise onlar; evvelâ kendi târihlerinin aynasından yansıyan "yüz karası utanç" levhasını, boyunlarında dâima asılı ve silinmez bir "tasmalı yafta" olarak taşıyacaklardır.

         

           TEFEKÜR

            Birleşik Amerika soykırım şampiyonu

            Destekçisi  devletler de soykırım piyonu 

           

                         

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ahmet ŞAHİN Arşivi
SON YAZILAR