TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN BAYRAKTARI ÜLKÜCÜLER DÜNYA SULHÜNUN TEMÎNATIDIR

Bazı Avrupa Konseyi’ne üye devletler ve ABD gibi emperyalist devletler, dün olduğu gibi bugün de açıkça Türk Milliyetçisi Ülkücüler aleyhinde çeşitli faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Hatırlanacağı üzere soğuk savaş devrinde de komünist ve kapitalist devletlerin  gizli haber alma teşkilât merkezleri Ülkücüler aleyhine devredeydi. O târihlerde ABD’nin CIA’sı ve Sovyetlerin KGB’si başta olmak üzere yine Türk Milliyetçisi Ülkücüleri kendileri için “tehlikeli” olarak  ilân etmişlerdi.  Demek ki, emperyaliz(i)m bakımından devirler, târihler değişse de  târih tekerrür ediyor ve edecektir. Bu vaziyet neyi gösterir?  Bu, Türk Milliyetçisi Ülkücüler = Türk Milleti’nin kendisi olduğunu gösterir. Yâni, Türk Milleti’nin târihî mâzîsi, hâli ve âtîsinin garantisi işte bu Türk Milliyetçisi Ülkücülerdir!..

Türk Milliyetçisi Ülkücüler; dün bu elim ve vahim hâdiseyi tel’in  etmek maksadıyla Türkiye’nin her tarafından akın akın Başkent Ankara’ya gelerek 09 Ekim 2021 Cumartesi günü Ankara’da “Türk Gençliği Büyük  Kurultayı”nı çok  büyük bir kalabalıkla toplamışlar ve bu kurultayı görülmemiş bir coşku ve azîz milletimizin millî bir rûh heyecânıyla gerçekleştirmişlerdir. Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda gerek MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli ve gerekse Ülkü Ocakları  Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit  Yıldırım Beyler yaptıkları târihî konuşmalarında; her çeşit emperyalizme,  bütün Dünya'ya ve bu hadsiz devletlere hadlerini bildirici cevapları usûlünce vermişler ve bütün “Türk Âlemi”nin  hançeresinden çıkan hissiyatı büyük bir haykırışla da dile getirmişlerdir.

Emperyalist devletler, dün olduğu gibi bugün de acaba niçin hep “Türk Milliyetçisi  Ülkücüleri” hedef alıyorlar? Türk Milliyetçisi Ülkücüler bu emperyalist devletlere ne yapmıştır; hangisinin tavuğuna “kış” demiştir? Durup dururken bu eli kanlı “Firavun”ların Ülkücülere ikide bir savaş ilân etmelerinin sebebi nedir?  Türkiye’deki ve “Türk Dünyâsı”nda yaşayan her Türk bu suallerin cevaplarını iyi idrâk edip düşünmelidir.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler; insanı, Allah’ın (Azze ve Celle)  yarattığı “eşref-i mahlûk” yâni varlıkların en şereflisi olarak  görürler.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler; Türk  târihinin ve Türk coğrafyalarının Türk Milleti’ne öğrettiği ve yüklediği sorumluluğun fevkinde ve şiârında bilgi birikimi ve donanımına sahip  bir şuûrun sahibidirler.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler; peşinen hiçbir kimsenin, hiçbir milletin veya devletin düşmanı değillerdir.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  Allahü  Teâlâ  (Azze ve Celle)  ve  Resûlü’ne (Sellalahü Aleyhi Vesellem) dost olanların dostu; düşman olanların (-Türk Milleti’ne düşmanlıkları belgelerle sabitlenmiş, gizli - açık her müstevlinin de-) da en amansız düşmanıdırlar.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler’in  insana verdikleri değer; yüce Allah’ın (Celle Celâlühü) âlemlerin yaratılma sebebi olarak, “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.”  ve  Kûr’ân-ı Kerîm’inde  “Resûlüm, biz seni sâdece âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ Sûresi(21/107'inci Âyet-i Kerîme) buyurduğu  Şanlı ve Şerefli Peygamberi’nin (Sellallâhü Aleyhi Vesellem)  ölçülendirdiği, çerçevelediği, derecelendirdiği, bütün insanlığa tebliğ ettiği ve öğrettiği değerdir.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  hiç kimseyi, soyu-sopu, dinî inâncı ve fikrinden dolayı kınamaz, ayıplamaz ve aşağılamazlar.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler; Yüce Allah’a (Azze ve celle) O’nun Tevhîd’î Birliği’ne,  Meleklerine, gönderdiği bütün Kitaplarına ve Peygamberlerine, Âhiret Günü’ne, Kadere, Hayır ve şerrin Allah’dan (Celle Celâlühü) geldiğine Hazreti Peygamberin (Sellallâhü Aleyhi Vesellem) Allah’ın (Azze ve Celle) Elçisi, Kulu ve  Resûlü olduğuna şeksiz şüphesiz îmân etmiş Müslümanlardır.  

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  “Yaradılanı  severiz yaradandan ötürü” şuûrunda insanı merkeze alıcı; sevgi, şefkat, hürmet ve merhametin  timsalleridirler.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;   hiçbir hasis menfaatin adamı değillerdir.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  Allah’dan (Azze ve Celle) başka kimseden korkmaz ve hiç  kimsenin önünde eğilmezler.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  Türk Milleti’nden başka hiç kimseden emîr ve direktif almazlar.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  kökü dışarıda hiçbir ideolojiyi benimsemez, desteklemez ve her türlü  “izm”in  karşısındadırlar.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  komünizmi, faşizmi, nazizmi, sosyalizmi, kapitalizmi  insan fıtratına aykırı bulurlar.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler;  Türk Milleti’nin ilelebed mutluluğunu Allah'ın (Celle Celâlühü) ve Resûlü’nün (Sellallahü Aleyhi Vesellem) “Ebedî  Risâleti”nin Kur’ân-ı kerîm, Hadîs-i Şerîf ve Sünnet-i Seniyye’ye ittibâ nûrunda   görürler.

Türk Milliyetçisi Ülkücüler, bu vatanda Türk Milleti’nin ve Türk Dünyâsı’nın  olduğu gibi “Cihân  Sulhü”nün de  yegâne temînatıdırlar.

 

TEFEKKÜR

Ülkücü Allah  Resûl aşkının dâvâcısı

Türk Milliyetçisi de Türklüğün duâcısı

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ahmet ŞAHİN Arşivi
SON YAZILAR