TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN DAYANDIĞI ESASLAR -9

Türk milliyetçiliği, Türk Milleti’nin târihî, dinî, İslâmî, ahlâki, edebî, içtimaî, medenî, irfânî, askerî, beşerî, hâfızaî, ilmî, lisânî…ilh. hakîkatlerinin; millî kuvvet ve kudretinin tezahürlerinden doğmuş ve gelişmiş bir harekettir. Onun içindir ki, her sahada Türk Milleti’nin şan ve şerefini yükseltmek ülküsü ile dopdolu olan bu hareket; cihân çaplı, cihânşümûl bir harekettir. Böyle târihî mâzîsi ve zaferleri insanlık tarihi ile başlayan Türk Milleti gibi bir milletin “Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi”nin ve telâkkisinin olması pek tabiîdir ve bu telâkki o’nu diğer milletlerden ayıran başlıca husûsiyetlerdendir.

Azîz Türk Milleti’ndeki Allah (azze ve celle) vergisi bu husûsiyetleri gün yüzüne çıkarmak ve bu yüksek idealleri Türk gençliğine aktarmak için bütün ömrünü bu uğurda hasretmiş (vakfetmiş); büyük Türk Milliyetçisi, çile, dâvâ ve mefkûre adamı; Selçuklu Türk Tarihi’nin dünya çapındaki büyük âlimi ve mütehassısı, M. Fuad Köprülü’nün en gözde talebesi, hocaların hocası; “On İki Hayvanlı Türk Takvimi (1941), Orta Zaman Türk Devletlerinde Türkçe Unvanlar (1943), Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti (1965), Selçuklular Zamanında Türkiye (1971), Türkler ve İslâmiyet (1946), Selçuklular ve İslâmiyet (1971), Eski Türklerde Okun Hukukî Bir Sembol Olarak Kullanılması (1945), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi (1973), Gafletten Uyanalım! (1948), İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler (1954, Selçuk Kervansarayları (1946), Ortaçağlarda Türkiye Kıbrıs Münasebetleri (1964), Türkiye’de Manevî Buhran Din ve Laiklik (1964), Türkiye’de Komünizmin Kaynakları ve Kültür İhtilâli (1964), Türkiye’de Siyasî Buhranın Kaynakları (1969), Türkler Anadolu’da (1973), Vatanda Gurbet (1980), Târihî Akışı İçinde Din ve Medeniyet (1980), Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar (1958), Satuk Buğra Han Menkıbesi ve Tarih (1971),  Tarihî Kronolojinin Esasları (1954), Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku (1948), Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi (I-II 1969)..” adlı şâheserlerin yazarı, büyük ilim ve irfân  üstâdı âbide şahsiyet Osman Turan’ın Türk milliyetçiliğine bakışını ve tespitlerini “Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi” adlı şâheserinde bütün ayrıntıları ile anlatmış olduğunu bu vesile ile memleket gençliğine duyurmuş olalım.

Osman Turan gibi büyük bir âlimin çok titiz çalışmalar sonucu yayımlamaya muvaffak olduğu bu güzide ve nâdide, paha biçilmez binbir hâzine değerindeki başucu eserlerinin Türk gençliği ile buluşmasının temini ve Türk Milleti’nin yüksek tefekkürünün bilinmesi ve öğrenilmesi için gayret sarfedilmesi,  hemen her Müslüman Türk’ün ve bilhassa da bütün “Ülkücü Türk Gençliği”nin yegâne vazîfesi olmalıdır.

Gayesiz, mes’elesiz, ufuksuz, ülküsüz bir gençlik; bir milletin başına en ağır yüktür. “Mazî”den, “hâl”den “habesiz”lik; “atî”den ve “bekâ”dan “emînsiz”lik, “İstikbâl”den “ümitsiz”lik ise yine en büyük “köksüzlük”tür.  Bu itibarla, Osman Turan’ın Türk Milleti’ne ileri ve yüksek hedefleri işâret eden “Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi” adlı bu şâheserinde anlattıkları; vaktiyle cihân târihinde, Türk Milleti tarafından yaşanmış ve yaşatılmış hakîki yüksek “Türk Tefekkürü”nün târihî hikâyesinden ibârettir.

 

TEFEKKÜR

Asgarî  kırk asırlık Türklüğün ihtişâmı

Destânî, menkıbevî, Türk  -  İslâm ihtirâmı

Türk Cihân Hâkimiyet Mefkûresi Tarihi

Osman Turan, Türkiyât Kitâbesi Şârihi

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.