Dr. Abdullah BUKSUR

Dr. Abdullah BUKSUR

YENİ ZAMAN YENİ RUH

Azerbaycan Türkiye kardeşliğini anlatmak için kullanılan; "İki devlet bir Millet" sloganı hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı küçültür. 

Bu gün altı yarın çok devlet  olacak olan Türk Milleti, Hun Turan coğrafyasında birleşecek ve Büyük ailesine kavuşacaktır.

Daha sonra kendi medeniyet coğrafyasında büyük bir sofra kuracaktır ve kardeşleriyle, amasız, fakatsız kucaklaşacaktır.

Analar, bacılar, gardaşlar hepimize düşen, doğacak bu günü, doğduğu yerde karşılamak için çalışmak gerekiyor.

Tarihin coğrafyaya sığmadığı bu günlerde herkese düşen, Bir olmak, İri olmak, Diri olmaktır.

Bunun için, her şeyden önce Türk Milletinin nezdinde, fikrimizi akıllarda ve gönüllerde iktidar etmeliyiz.

Soğuk savaşın bitmesi, internetin kullanıma girmesi ve yaygınlaşması, yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 

Yaşadığımız salgın süreci bu altlıkla, insanın zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı ile tanıştırdı. Şimdiye kadar çok param olunca diye hayal kuran insana, çok zaman vererek kendine gelmesi sağlayarak, değerlerini hatırlamasına neden oldu. İnsanların şimdiye kadar kendine hiç sormadığı; "Çok zamanım olsa ne yaparım?" diye sormasına neden oldu.

Kendisine zaman ayıran insan, kendini tarif ettiği biçimde kendine yatırım yapma imkanı buldu.

İnsanlar vatan topraklarının ne kadar değerli olduğunu, parası olsa bile ülkesinde üretilmiyorsa gıdaya ulaşamayacağını, müsrif ve savurgan olmaması gerektiğini anlamıştır diye ümit ediyoruz. 

Salgın nedeniyle evlerine çekilen insan, vahşi doğanın harekete geçtiğini gördü; İstanbul Boğazı'nda Yunus sürülerinin geçişine şahit oldu.

İnsanlar, geçen bu süre içinde hayata dair öncelik sıralamasını değiştirdi.

Yeni zamana cevap verecek olanlar, bilimde sanatta yeni bir dünya inşa edecek hayalleri olan insanlara ihtiyaç vardır. Bu inşa gençlerin işi olduğu bilinciyle yeni Fatihlere bu günden hoş geldiniz diyorum.

Türkiye bilgiyi ve bilimi anlamlandıracak bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var.

Türk milleti, üretim biçiminden üretim ilişkilerine, örgütlenme formlarına varıncaya kadar yeni zamana göre düşünülmeli ve planlanmalıdır.

Kısaca medeniyet kodlarımıza göre, yeni bir hikaye, dün olduğu gibi bu günde kalem ile kılıcı birleştirecek akla ve bunu yazacak yiğitlere ihtiyaç vardır...

Önceki ve Sonraki Yazılar