Dr. Abdullah BUKSUR

Dr. Abdullah BUKSUR

YENİDEN TEKRAR EDECEK

Bizim ülkemizde Türk İslam Medeniyetinin çocukları ile, bu ülkenin en lüks imkanlarından yararlanan ama bizim medeniyetimize mensup olmayan 2229 ailenin çocukları arasında, siyasette, ticarette, bürokraside, dinî ve din dışı alanda yaşanan iktidar mücadelesi vardır.

Onlar bizden daha akıllı, birikimli oldukları, daha uzman oldukları için ülkeyi yönetmiyorlar.

Yani1945'lerden itibaren ülkeyi yönetenler, biz nasıl öz vatanımızda parya yapmışlar, bunu anlamalıyız.

Prangalarımızdan kurtulup kendi medeniyet kodlarımızla buluştuğumuz andan itibaren, yeniden; dağlarda, ovalarda, şehir meydanlarında, TBMM başta olmak üzere bütün meclislerde, bütün kürsülerde ve bütün mevki ve makamlarda, farklı olanın zenginlik olduğu bilincine, medeniyet kodlarına sahip, bizim sesimizle çınlayacak; Türk esir olmaz, Türk vatansız, bayraksız, ezansız olmaz, köle, mankurt olamaz...

Yiğitler, bizim yiğitler, kalemle, kılıcı birleştiren, ata binice, Çağrı, Alpaslan, Fatih, Mustafa Kemal Atatürk olur, attan inince Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli, Hacı Bayramı Veli, Hz. Mevlâna, yüce gönüllü Yunus olur bu medeniyetin çocukları. Zulme karşı, zalimin korkulu rüyası olan sizler; çağlar açıp çağlar kaptan, kut verilmiş, Türk Medeniyetinin yiğit balalarısınız...

Yeniden haykıracak, kimi Tiyanşan'da, kimi Caber'de, kimi Semarkant'ta, kimi Kırım'da, Tuna'da bekleyen Kürşatlar; dağ, taş, ırmak, uçan kuş, esen rüzgar tekrar edecek, bütün mazlum milletlerle birlikte; sonsuza kadar Hürriyet, sonsuza kadar Adalet.

İşte o zaman insanlık özgür olacak...

Dr. Abdullah BUKSUR
İnsan Hakları Eksperti
(İHAF) İnsan Hakları Avrasya Formu Gn. Sek.

Önceki ve Sonraki Yazılar